/.../Ta szkoa powstaa z mioci do muzyki, z szacunku do pracy, ze wiadomoci posannictwa pedagoga/.../


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Gwny Wizytator CEA
mgr Jerzy Sieczka
ZPSM, ul. Uaska 7b
40-887 Katowice
tel. 32 250-64-43
cea.katowice@zpsm.edu.pl
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Rekrutacja

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2015 przyjmowane s wnioski o przyjcie kandydata do szkoy. Formularze i regulamin przyj w zakadce Rekrutacja


Zebrania z rodzicami

Dnia 29 stycznia 2015 r o godz. 16,30 odbd si zebrania semestralne z wychowawcami dla rodzicw uczniw kl I-VI OSM.
Od godz. 17,00 - 18,00 odbd si spotkania z nauczycielami przedmiotw oglnomuzycznych a od 17,30- 18,30 z nauczycielami instrumentalistami.Zajcia umuzykalniajce

Dyrekcja ZSM zaprasza dzieci na zajcia umuzykalniajce dla kandydatw do pierwszej klasy. Spotkanie informacyjne odbdzie si 19 lutego o godz. 16,50-17,20 w sali kameralnej.
Szczegowy rozkad zaj i planu rekrutacji w zakadce Rekrutacja


Dzie otwarty

20 stycznia 2015 r zapraszamy Pastwa do odwiedzenia naszej szkoy. Ju od godz. 8,00 mona zobaczy zajcia ogloksztacce a od 13,00 zajcia muzyczne.
Zapraszamy

Szczegowe informacje:


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Dzie otwarty

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoy dnia 20 stycznia 2015 r. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia oglnoksztacce i muzyczne a w punktach konsultacyjnych uzyska niezbdne informacje na temat rekrutacji.Od godz. 8,00 do 13,00 prowadzone s zajcia oglnoksztacce a od 13,00 do 18,00 indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach.
Zapraszamy


Deutsch Wagen Tour w Zespole Szk Muzycznych

Dnia 26.11.2014r., po wielomiesicznym oczekiwaniu, Deutsch-Wagen zawita w naszej szkole z niekonwencjonalnymi i oryginalnymi lekcjami jzyka niemieckiego. Uczniowie z wielkim zaangaowaniem i radoci uczestniczyli w rozmaitych konkursach oraz w sposb ywioowy i twrczy realizowali ciekawe zadania. Nauka jzyka niemieckiego przy zabawie, w cigym ruchu sprawia im ogromn przyjemno. Pomysodawc i organizatorem akcji jest Goethe-Institut Polen. Honorowy patronat nad projektem objo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wzrost popularnoci jzyka niemieckiego w Polsce. Istot kampanii jest 5 jedcych po Polsce samochodw oznakowanych logo "Deutsch Wagen Tour". Podstawowym wyposaeniem aut s rnego rodzaju pomoce naukowe, podrczniki, pyty z muzyk i filmami. Lektorzy prezentuj szereg nowatorskich rozwiza zwizanych z nauk jzyka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposb przekazuj informacje o Niemczech, midzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursw. Dziaania Goethe-Institut Polen w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour zostay uznane za oryginalne i nowatorskie w dziedzinie nauczania jzykw obcych, posiadajce przy tym wymiar europejski. 15 grudnia 2010 projekt zosta nagrodzony certyfikatem EUROPEAN LANGUAGE LABEL" europejskim znakiem innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych. Wicej informacji na temat Deutsch-Wagen-Tour na stronie: http://www.deutsch-wagen-tour.pl/
Zdjcia z lekcji w zakadce fotokronika.