/.../Ta szkoa powstaa z mioci do muzyki, z szacunku do pracy, ze wiadomoci posannictwa pedagoga/.../


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Gwny Wizytator CEA
mgr Jerzy Sieczka
ZPSM, ul. Uaska 7b
40-887 Katowice
tel. 32 250-64-43
cea.katowice@zpsm.edu.pl
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw i wyrnionych z grupy pierwszej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych uczestnikw z II grupy do drugiego etapu i harmonogram przesucha II etapu.

Szczegowe informacje:Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych z I grupy do drugiego etapu, ktry odbdzie si 28 kwietnia 2016r
godz. 15,00 uczestnicy od nr 1 do 12
godz. 16,30 uczestnicy nr 13, 25-27, 15-22
godz. 18,00 uczestnicy nr 14, 23-24, 28-32.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Podczas trwania konkursu (od 27 do 29 kwietnia) w Zespole Szk Muzycznych mona wykupi obiady w cenie 12 z. Rezerwacj prosimy zgasza pod nr tel. 32 262-01-62 w terminie do 25.04.2016 r.


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do Zespou Szk Muzycznych odbd si 10 maja 2016r;
godz. 13,00 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego,
godz. 15,00 - badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Przesuchania odbd si w komisjach, wedug harmonogramu umieszczonego na tablicy ogosze w siedzibie szkoy.Konkurs lski

Przedstawiamy aktualny harmonogram przesucha konkursowych.

Szczegowe informacje:


Konkurs Plastyczny "Wielkanocne Wariacje"

Przedstawiamy wyniki IV edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne Wariacje".

Szczegowe informacje:


Koncert promocyjny

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauk w naszej szkole na koncert promocyjny dnia 6 kwietnia o godz. 16,00. Serdecznie zapraszamy kandydatw i ich rodzicw.
Sala kameralna - II pitro.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy program konkursu oraz szczegowy harmonogram przesucha konkursowych.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.