CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Wizytator CEA
mgr Stanisaw Maliszewski
PSM, ul. Teatralna 16,
40-003 Katowice,
tel. 32 206-61-96
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Zaproszenie na koncert

Dnia 2 padziernika o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli ZSM z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki.


Zebranie rodzicw

27.09.2017 r. o godz. 16.30 w sali kameralnej odbdzie si zebranie oglne dla rodzicw uczniw Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka.


Plan lekcji

W zwizku z ukazaniem si Rozporzdzenia MKiDN dnia 6 wrzenia w sprawie ramowych planw nauczania zmienione zostay plany lekcji. Prosz zapozna si ze zmianami.


Plan lekcji

Plan dla OSM bdzie dostpny dnia 4.09.2017 na tablicy ogosze i u wychowawcw.


Rozpoczcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 4 wrzenia 2017.
godz. 11.00 - Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna (sala gimnastyczna)
godz. 13.30 - Szkoa Muzyczna (oba cykle) u nauczycieli przedmiotu gwnego
godz. 15.30 - zebranie organizacyjne dla rodzicw uczniw klas pierwszych Szkoy Muzycznej.


Rekrutacja

Przedstawiamy list uczniw przyjtych do ZSM w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegowe informacje:


Wykaz podrcznikw

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Szczegowe informacje:


Zakoczenie roku szkolnego

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna
21 czerwca 2017 o godz. 12,00 dla uczniw klas VI w sali kameralnej
23 czerwca 2017 o godz. 11,00 dla uczniw klas I-V w sali gimnastycznej.
Szkoa Muzyczna
23 czerwca 2017 godz. 13,30 - rozdanie wiadectw u nauczycieli instrumentalistw
23 czerwca 2017 godz.15,00 wrczenie wiadectw dla absolwentw klas VI/b i IV/4 w sali kameralnej.


Konkurs "Portret mojej mamy"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego konkursu plastycznego "Portret mojej mamy". Dzikujemy za liczny udzia w konkursie i gratulujemy laureatom.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przesuchania wstpne do ZSM odbd si 12 czerwca 2017 r. godz. 13,00-badanie uzdolnie muzycznych (lekcja zbiorowa i przesuchania indywidualne) dla kandydatw do OSM i SM cyklu szecioletniego
godz. 15,00-badanie uzdolnie muzycznych (przesuchania indywidualne) dla kandydatw do SM cyklu czteroletniego.
Szczegowy harmonogram na tablicy ogosze w holu szkoy.


Ogoszenie

Komisja rekrutacyjna ogasza II nabr do Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka na rok szkolny 2017/2018.
Badanie kandydatw odbdzie si 12 czerwca 2017 r. Kandydatw chtnych do podjcia nauki zapraszamy do zoenia wniosku o przyjcie do szkoy do dnia 7 czerwca 2017r.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.