/.../Ta szkoa powstaa z mioci do muzyki, z szacunku do pracy, ze wiadomoci posannictwa pedagoga/.../


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Gwny Wizytator CEA
mgr Jerzy Sieczka
ZPSM, ul. Uaska 7b
40-887 Katowice
tel. 32 250-64-43
cea.katowice@zpsm.edu.pl
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Rekrutacja

Komisja rekrutacyjna ogasza II nabr do ZSM na rok szkolny 2016/2017. Szkoa dysponuje nastpujcymi ilociami miejsc na poszczeglne instrumenty:
skrzypce1, puzon2, waltornia1, klarnet-1,trbka-2.
Kandydatw chtnych do podjcia nauki na n/w instrumentach zapraszamy do zoenia wniosku o przyjcie do szkoy do dnia 3 czerwca 2016r. Przesuchania wstpne odbd si 13 czerwca 2016r.


Muzyczny Piknik Rodzinny

Zapraszamy 21 maja w godz. od 11,00 do 14,00 na muzyczny piknik. W programie koncert muzyczny, przedstawienie teatralne, pokazy tacw, quiz wiedzy o naszym miecie i szkole. Zapewniamy dobr zabaw i wiele atrakcji - malowanie twarzy, baki mydlane, foto-budka, jarmark smakw i zapachw, pokaz wozu straackiego i policyjnego.
Zapraszamy


Rekrutacja

Przedstawiamy list przyjtych kandydatw do ZSM im. M. Spisaka. Rodzicw kandydatw zobowizuje si do zoenia deklaracji potwierdzajcej podjcie nauki w szkole do dnia 17 maja 2016r. Owiadczenia dostpne s w sekretariacie, u referenta do spraw uczniowskich i na stronie internetowej szkoy.
Nie zoenie deklaracji w powyszym terminie jest rwnoznaczne z rezygnacj nauki dziecka w szkole.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list zakwalifikowanych kandydatw do ZSM im. M. Spisaka. Ogoszona lista nie jest jednoznaczna z przyjciem dziecka do szkoy.

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczny

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego "Jak dawniej muzykowano"

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXIII konkursu Instrumenty Dte "Drewno dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list laureatw i wyrnionych z grupy pierwszej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych uczestnikw z II grupy do drugiego etapu i harmonogram przesucha II etapu.

Szczegowe informacje:Konkurs lski

Przedstawiamy list zakwalifikowanych z I grupy do drugiego etapu, ktry odbdzie si 28 kwietnia 2016r
godz. 15,00 uczestnicy od nr 1 do 12
godz. 16,30 uczestnicy nr 13, 25-27, 15-22
godz. 18,00 uczestnicy nr 14, 23-24, 28-32.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Podczas trwania konkursu (od 27 do 29 kwietnia) w Zespole Szk Muzycznych mona wykupi obiady w cenie 12 z. Rezerwacj prosimy zgasza pod nr tel. 32 262-01-62 w terminie do 25.04.2016 r.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.