/.../Ta szkoa powstaa z mioci do muzyki, z szacunku do pracy, ze wiadomoci posannictwa pedagoga/.../


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Gwny Wizytator CEA
mgr Jerzy Sieczka
ZPSM, ul. Uaska 7b
40-887 Katowice
tel. 32 250-64-43
cea.katowice@zpsm.edu.pl
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Nowy rok szkolny

Konferencja Rady Pedagogicznej odbdzie si 28 sierpnia o godz. 13,30.
Rozpoczcie roku szkolnego 1 wrzenia 2014 o godz. 11,00 - Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna, o godz. 13,00 - Szkoa Muzyczna.


Podrczniki

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2014/2015

Szczegowe informacje:


Wyprawka szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, e w 2014 r. bdzie kontynuowany Rzdowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna.

Szczegowe informacje:


Ewaluacja wewntrzna

Drodzy rodzice, zachcamy do zapoznania si z raportem z ewaluacji wewntrznej szkoy. Jest on dostpny w bibliotece szkolnej i dotyczy wymagania; "Procesy edukacyjne s zorganizowane w sposb sprzyjajcy uczeniu si"


Zakoczenie roku szkolnego

Zakoczenie roku szkolnego odbdzie si dnia 25 czerwca 2014 r o godz. 13,00 w sali kameralnej dla klasy VI OSM
27 czerwca 2014 r o godz. 11,30 w sali gimnastycznej dla klas I-V OSM
27 czerwca 2014 r o godz. 13,30 dla uczniw SM u nauczycieli przedmiotu gwnego
27 czerwca 2014 r o godz. 15,00 w sali kameralnej dla absolwentw SM.


Rekrutacja

Dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.16,00 odbdzie si zebranie z rodzicami kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej I st.
Obecno rodzicw obowizkowa


Mistrz Jzyka Niemieckiego

Konkurs o tytu Mistrza Jzyka Niemieckiego zosta rozstrzygnity.

Szczegowe informacje:


Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego "Portret mamy" przeznaczonego dla uczniw szk podstawowych.

Szczegowe informacje: