/.../Ta szkoa powstaa z mioci do muzyki, z szacunku do pracy, ze wiadomoci posannictwa pedagoga/.../


CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Gwny Wizytator CEA
mgr Jerzy Sieczka
ZPSM, ul. Uaska 7b
40-887 Katowice
tel. 32 250-64-43
cea.katowice@zpsm.edu.pl
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw i radoci. Muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Dzie otwarty

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoy dnia 20 stycznia 2015 r. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia oglnoksztacce i muzyczne a w punktach konsultacyjnych uzyska niezbdne informacje na temat rekrutacji.Od godz. 8,00 do 13,00 prowadzone s zajcia oglnoksztacce a od 13,00 do 18,00 indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach.
Zapraszamy


Deutsch Wagen Tour w Zespole Szk Muzycznych

Dnia 26.11.2014r., po wielomiesicznym oczekiwaniu, Deutsch-Wagen zawita w naszej szkole z niekonwencjonalnymi i oryginalnymi lekcjami jzyka niemieckiego. Uczniowie z wielkim zaangaowaniem i radoci uczestniczyli w rozmaitych konkursach oraz w sposb ywioowy i twrczy realizowali ciekawe zadania. Nauka jzyka niemieckiego przy zabawie, w cigym ruchu sprawia im ogromn przyjemno. Pomysodawc i organizatorem akcji jest Goethe-Institut Polen. Honorowy patronat nad projektem objo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wzrost popularnoci jzyka niemieckiego w Polsce. Istot kampanii jest 5 jedcych po Polsce samochodw oznakowanych logo "Deutsch Wagen Tour". Podstawowym wyposaeniem aut s rnego rodzaju pomoce naukowe, podrczniki, pyty z muzyk i filmami. Lektorzy prezentuj szereg nowatorskich rozwiza zwizanych z nauk jzyka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposb przekazuj informacje o Niemczech, midzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursw. Dziaania Goethe-Institut Polen w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour zostay uznane za oryginalne i nowatorskie w dziedzinie nauczania jzykw obcych, posiadajce przy tym wymiar europejski. 15 grudnia 2010 projekt zosta nagrodzony certyfikatem EUROPEAN LANGUAGE LABEL" europejskim znakiem innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych. Wicej informacji na temat Deutsch-Wagen-Tour na stronie: http://www.deutsch-wagen-tour.pl/
Zdjcia z lekcji w zakadce fotokronika.


Konkurs perkusyjny

Przedstawiamy wyniki I Oglnopolskiego Konkursu Perkusyjnego "Tamburi di Canto". Gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w konkursie.

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

1 grudnia 2014 o godz. 16,30 zapraszamy na koncert z cyklu Klasy I-III zapraszaj - podr po kraju z Oskarem Kolbergiem


Konkurs perkusyjny

Zapraszamy na I Oglnopolski Konkurs Perkusyjny "Tamburi di canto" 26 listopada 2014 r. Poniej szczegowy harmonogram.

Szczegowe informacje:


Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14 padziernika o godz. 9,00 zapraszamy na akademi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Popis klasy pierwszej

Sekcja instrumentw smyczkowych i gitary zaprasza na popis klasy pierwszej ktry odbdzie si 13 padziernika 2014 r o godz.16,00 w sali kameralnej. W holu szkoy bdzie uruchomiony kiermasz akcesoriw muzycznych, gdzie mona zakupi struny, pulpity, metronomy itp.
Zapraszamy